poniedziałek, 13 kwietnia 2009

Ustalenia finalne (1)  SYNTEZA KL WARSCHAU – NIEMIECKI OBOZ ZAGŁADY DLA POLAKOW

  USTALENIA PRZYJĘTE NA SYMPOZJUM PRZEPROWADZONYM PRZEZ UNIWERSYTET KAED. STEFANA WYSZYŃSKIEGO I INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, 15 MAJA 2009 ROKU


 1. Charakter obozu: Vernichtungslager – Obóz zagłady


 2. Okres działania: X 1942 – VIII 1944 (2 lata)


 3. Powierzchnia: około 120 ha


 4. Teren działania: Warszawa Koło, Warszawa Zachodnia oraz teren zlikwidowanego getta


 5. Obiekty obozowe: 5 lagrów, 111 baraków


 6. Urządzenia masowej zagłady: komory gazowe w tunelu w Warszawie Zachodniej oraz krematoria w lagrze przy ul. Gęsiej


 7. Straty: około 200 000 Polaków, głównie mieszkanców Warszawy z łapanek, po około 400 na dobę oraz kilka tysięcy więźniów innych narodowości, w tym Żydów.


 8. Granice kompleksu obozowego:

  a) lagier Koło rozlokowany był w 3 miejscach:

  - w Forcie Bema
  – przy ul Kozielskiej
  – oraz w miejscowym lasku

  b) lagry w Warszawie Zachodniej

  - jeden lagier przy ul. Skalmierzyckiej
  - drugi lagier pomiędzy ulicami Mszczonowską i Bema, Armatnią i Prądzyńskiego, przy której na skwerze Alojzego Pawełka władze miasta wyznaczyły lokalizację pomnika


  c) lagry na terenie zlikwidowanego getta:


  - jeden lagier przy ul. Bonifraterskiej,
  - drugi lagier pomiędzy ulicami: Zamenhofa – Wołyńską – Glinianą – Okopową, wzdłuż ul. Gęsiej


 9. Wszystkie lagry połączone były między sobą wewnętrzną obozową bocznicą kolejową, tworząc zwarty kompleks organizacyjny i funkcjonalny obozu zagłady dla celów ekstreminacji stolicy Polski, która wg niemieckich planów miała na zawsze zniknąć z mapy Europy.

Maria Trzcińska

(1) Szczegółowe źródła do tego tematu znajdują się w książce M. Trzcińskiej pt. „KL Warschau – obóz zagłady dla Polaków”, Polwen, Radom 2007.

Obserwatorzy